OBCHODNÍ PODMÍNKY ŠKOLICÍHO STŘEDISKA EDUCATION POINT:

 

1.    Definice pojmů

 

Provozovatel – Education Point (dále jen EP), vzdělávací středisko na adrese Tišnovská 137 Brno provozované společností Konica Minolta IT Solutions Czech a. s.

Klient / objednatel – firma či fyzická osoba využívající služby EP

Webové stránky střediska – www.webcom.cz/wep

 

2.    Provozovatel EP

 

Provozovatelem EP je:

Konica Minolta IT Solutions Czech a. s.

IČO 25820826

BANKOVNÍ SPOJENÍ

U PLYNÁRNY 1002/97

DIČ CZ25820826

KOMERČNÍ BANKA a.s.

101 00 PRAHA 10

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE

Č. Ú. 86-5211550267/0100

ČESKÁ REPUBLIKA

ODDÍL B, VLOŽKA 16870

 

 

 

 

 

3.    Nabízené služby

EP nabízí služby spojené s užíváním vzdělávacího střediska, které vyhovují podmínkám operačního programu Podnikání a inovace - Školicí střediska. Nabízíme klientům možnost využití školicích prostor EP a dále se mohou přihlásit na některý z kurzů WEP inzerovaných na webových stránkách střediska. K realizaci kurzů nabízíme zajištění cateringu, který si klient objednává dle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách střediska.

V prostorách EP je pro klienty k dispozici zdarma WI-FI připojení.

Při využití některé ze školicích místností v rozložení s počítači, je v ceně již zahrnuta PC technika, kterou zajišťuje EP.

 

4.    Objednávka služeb

 

Služby EP se závazně objednávají pomocí objednávkového formuláře uvedeného na webových stránkách střediska a nebo pomocí písemné objednávky zaslané e-mailem a potvrzené provozovatelem. Pro upřesnění objednávky doporučujeme využít telefon či email uvedený v kontaktech na webových stránkách střediska – závazná objednávka se však vždy realizuje pomocí výše uvedených dokumentů.

Ceny služeb vycházejí z aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách střediska.

 

5.    Platební podmínky

 

Všechny platby za služby poskytované EP jsou realizovány fakturou, kterou vystaví provozovatel EP (Konica Minolta IT Solutions Czech a.s.) po realizaci akce a klientovou povinností je tuto fakturu uhradit dle její splatnosti. Úhrada se provádí bankovním převodem na účet provozovatele EP.

 

6.    Storno podmínky – pronájem školících prostor


Dojde-li ke zrušení objednávky v době dříve než do 60 dnů (včetně) před datem konání uvedeným v písemné objednávce, nehradí klient žádné penále

Dojde-li ke zrušení objednávky v době dříve než do 30 dnů (včetně) před datem konání uvedeným v písemné objednávce, činí stornovací poplatek částku ve výši 20 % z celkové ceny.

Dojde-li ke zrušení objednávky v době od 14 do 30 dnů (včetně) před datem konání uvedeným v písemné objednávce, činí stornovací poplatek částku ve výši 60 % z celkové ceny.

Dojde-li ke zrušení objednávky v době kratší než 13 dnů (včetně) před datem konání uvedeným v písemné objednávce, činí stornovací poplatek částku ve výši 90 % z celkové ceny.

Přesuny termínů jsou možné po vzájemné dohodě, nejpozději však 10 dní před datem konání uvedeným v písemné objednávce

Storno poplatek nebude účtován v případě, že objednávka bude zrušena ze strany EP. EP si vyhrazuje právo zrušit objednávku ze závažných technických důvodů. Veškeré uhrazené zálohy a platby budou navráceny na účet objednatele.

Zrušení objednávky lze provést ze strany objednatele i EP pouze písemně. Za den zrušení objednávky se považuje den, kdy bude oznámení o zrušení doručeno WEP, resp. objednateli.

 

7.    Storno podmínky –  pro klienty přihlášené na otevřený kurz organizovaný firmou Konica Minolta IT Solutions Czech


Dojde-li ke zrušení objednávky v době dříve než do 30 dnů (včetně) před datem konání kurzu, nehradí klient žádné penále.

Dojde-li ke zrušení objednávky v době od 14 do 30 dnů (včetně) před datem konání kurzu, činí stornovací poplatek částku ve výši 60 % z celkové ceny.

Dojde-li ke zrušení objednávky v době kratší než 13 dnů (včetně před datem konání kurzu, činí stornovací poplatek částku ve výši 90 % z celkové ceny.

Storno poplatek nebude účtován v případě, že kurz bude zrušen ze strany EP. EP si vyhrazuje právo zrušit kurz ze závažných technických důvodů či v případě nenaplnění kurzu. Veškeré uhrazené zálohy a platby budou navráceny na účet objednatele.

Zrušení objednávky lze provést ze strany objednatele i WEP pouze písemně. Za den zrušení objednávky se považuje den, kdy bude oznámení o zrušení doručeno EP, resp. objednateli.

Výměna účastníka kurzu za jiného je možná, nejpozději však 2 dny před konáním kurzu a klient je tuto okolnost povinen ohlásit písemnou formou (email, dopis).