back to list...

Do síně slávy soutěže Manažer roku 2014 byl uveden Prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSc.

V paláci Žofín v Praze byly 23. dubna 2015 vyhlášeny výsledky letošního, již 22. ročníku soutěže Manažer roku. Soutěž vyhlašují Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace. Do síně slávy byl za svoji dosavadní vynikající činnost na manažerských, vědeckovýzkumných a pedagogických pozicích uveden Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc., dlouholetý člen správní rady a poradce pro strategické řízení společnosti WEBCOM. Panu profesorovi k tomuto ocenění srdečně gratulujeme a je nám ctí, že můžeme v oblasti strategického managementu spolupracovat.