back to list...

Bezchybný servis jako základ klientské loajality

Snadno dostupný servis je jedním ze základních parametrů při výběru jakéhokoli produktu. Před managementy společností tak stojí úkol saturovat veškeré servisní potřeby zákazníků, ale zároveň dosahovat maximální možné efektivity servisních služeb s minimálními náklady. Tohoto nároku lze dosáhnout změnou přístupu k servisním výjezdům díky řešení Field Servis Management (FSM).

Celý článek si můžete také přečíst v aktuálním čísle časopisu KOMORA

Jedná se o způsob, jak řídit pracovníky zajišťující servis, který pomůže všude tam, kde je třeba obsluhovat zákazníky v terénu, zefektivnit nákladovost servisních aktivit a další návazné procesy, jako fakturace nebo řízení naskladněných položek. Řešení poskytuje přehled o tom, kde se v daném čase technici nacházejí, nebo za jak dlouho mohou být u dalšího servisního případu a proaktivně o tom informovat koncového zákazníka.

Díky 360° přehledu jsou okamžitě k dispozici kompletní informace o identifikaci volajícího klienta a jeho zakoupených produktech a smluvně dohodnutých reakčních časech. Systém po konfiguraci sám nabídne dostupné a odpovídající zdroje (zaměstnance, smluvní partnery, auta, přístroje ad.), které jsou potřebné pro zajištění požadavků klienta k jeho plné spokojenosti, a pracovníci dispečinku tak mohou vyhodnotit, kterého z techniků k případu poslat.  

„Díky FSM můžete lépe plánovat servisní zásahy, účinněji řídit vaše pracovníky a přesněji plánovat dokončení servisních zakázek díky propojení se skladem náhradních dílů a možnosti online ověřit dostupnost potřebných dílů,“ objasňuje benefity řešení Jan Žáček, CRM Sales Leader společnosti WEBCOM. Technik, který je delegován pro daný zásah, obdrží na své mobilní zařízení veškeré dostupné informace o zákazníkovi i zakoupeném produktu. Díky tomuto přístupu také odpadá dlouhý a komplikovaný informační řetězec, při kterém zhusta docházelo k výskytu chybných informací, což způsobovalo pozdržení fakturace za servis.

Nástroj FSM aktualizuje a vyhodnocuje nejen dostupná data o zařízeních u klienta v reálnem čase, ale i o položkách na skladech či parametrech vyplývajících ze smluvních ujednání. Díky tomu lze efektivně plánovat kapacity podle jednotlivých požadavků nebo preferencí. „Pokud již používáte Microsoft Dynamics CRM, Field Service Management se jen jednoduše propojí se stávajícím systémem, aby došlo k synchronizaci dat,“ pokračuje Jan Žáček. „Na základě jednoduché konfigurace vám bude FSM poskytovat přesně ty informace, které potřebujete. Řešení usnadňuje práci managementu i vašim zaměstnancům, zpřesňuje a zrychluje servisní zásahy a ve výsledku vám pomáhá upevňovat množinu spokojených a loajálních zákazníků.“

Podívejte se na videopříběh, jak CRM řešení pro kvalitní péči o zákazníka a servis funguje.