back to list...

Prodej mobilních telefonů jako rizikové podnikání?

(E15 - 21. 8. 2014)

Prodej mobilních telefonů jako rizikové podnikání?

Titulek by mohl leckomu znít jako nesmyslné tvrzení. Je to přece atraktivní rychloobrátkové zboží, které má současně masivní marketingovou podporu. Leč doby, kdy se ceny přístrojů počítaly v desítkách tisíců korun a tedy i marže distributorů byly výjimečně vysoké, jsou dávno v propadlinách mobilních dějin. A tak tedy musí všichni, kdo pracují dnes v tomto segmentu, důsledně hledat možnosti optimalizace distribučních nákladů.

Trh s mobilními telefony je mimořádně tektonický. Během posledních 15 let se stal jedním z nevýznamnějších technologických oborů. Pravou revolucí byl v tomto smyslu nástup smartphonů – chytrých telefonů. Počty prodejů těchto telefonů v roce 2011 překonaly počet prodaných tabletů a počítačů. Nejnovější prognóza společnosti IDC ohledně světového trhu chytrých telefonů dokonce předpovídá pro rok 2014 prodej 1,2 miliard jednotek, o 23,1 % více než v roce 2013. Pro nezasvěcené by se tato fakta mohla jevit tak, že je dnes pro distributory mobilních telefonů tento byznys zlatý důl.

Podívejme se však na to, jaká je realita. Nástup dravých asijských firem v posledních letech je více než raketový. Kromě razantního technologického progresu, a také jejich zvyšování podílu na celosvětovém trhu, s sebou tento jev přináší také druhotný efekt, a to snižování ceny jednotlivých přístrojů, respektive jejich distribučních marží. Pro mnohé prodejce je tento aspekt ekonomicky devastační a ti, kteří chtějí i za těchto stávajících podmínek profitovat, musí zvažovat všechny nástroje pro efektivizaci svého provozu.

Jeden z  nejvýznamnějších distributorů v České republice – společnost TCCM – nedávno přistoupil k takovému kroku a dokončil implementaci nového informačního systému. Společnost je specialistou na mobilní telefony a příslušenství. Aktivně spolupracuje s padesáti mobilními operátory, specializovanými obchody a prodejci spotřební elektroniky a telekomunikací v regionu střední a východní Evropy. Vzhledem k předpokládanému růstu portfolia společnosti a celkovým plánům na začlenění do nadnárodní skupiny zvolila firma nahrazení stávajícího a nevyhovujícího informačního systému nadnárodním řešením Microsoft Dynamics NAV od společnosti WEBCOM, které bude základním kamenem pro její další rozvoj.

Největší očekávaní a hlavní předpokládaný přínos daný touto změnou je ve spolehlivosti a přesnosti dat. V původním informačním systému, který jsme používali, bylo možné libovolně data upravovat, což vedlo k velkým nepřesnostem a nespolehlivým údajům jak pro zákazníky, tak pro vedení společnosti,“ říká Petr Lukáš, Finance Manager ve společnosti TCCM.  Podnikový systém Microsoft Dynamics NAV 2013 pomáhá se všemi stěžejními procesy ve společnosti. Je nástrojem pro pokročilé řízení skladů, plánování nákupu a prodeje a následně přepravy zboží k zákazníkovi. Vzhledem k charakteru obchodní činnosti společnosti bylo zároveň nasazeno nadstavbové B2B řešení pro online spolupráci s odběrateli.

S ohledem na  předmět podnikání našeho klienta jsme kladli mimořádný důraz na systém evidence skladových zásob. V tomto smyslu je pro zákazníka nezbytné mít neustálý a bezchybný přehled o skladových zásobách zboží. Díky němu může sledovat tok zboží ve společnosti, evidenci sériových čísel, záruk a aktuálnosti Firmware jednotlivých modelů. Následně díky těmto funkcionalitám může provádět objektivní inventuru, získávat podrobný report o stavu společnosti, lépe plánovat další obchodní aktivity a flexibilně reagovat na požadavky trhu,“ uzavírá výhody nově implementovaného systému Jan Petrů, specialista na podnikové systémy ve společnosti WEBCOM.

Prodej mobilních telefonů jako rizikové podnikání?