Zpracování osobních údajů za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení

 

1. Tímto udělujete souhlas společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech a.s., se sídlem U Plynárny 1002/97, Praha 10, IČ: 25820826, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 16870 (dále jako „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

-        jméno a příjmení

-        funkce

-        název společnosti

-        IČ společnosti

-        e-mail

-        telefonní číslo

 

2. Správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb..Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

 

3. S  uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět následujícími způsoby:

a)     prostřednictvím emailu na emailovou adresu its@konicaminolta.cz.

b)     Prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu: Konica Minolta IT Solutions Czech a.s., U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10.

c)     Prostřednictvím odhlašovacího linku umístěného na konci každého e-mailu s obchodními informacemi zaslaného společností Konica Minolta IT Solutions Czech a.s.

 

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, který však může do zpracování zapojit i tyto další zpracovatele:

a) Poskytovatel mailingového nástroje, který jakožto zpracovatel osobních údajů postupuje výhradně dle našich pokynů a dodržuje námi požadovaná organizační a technologická opatření.

b) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá. O jejich zapojení Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

 

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů Vás tímto poučujeme o vašich právech, která můžete kdykoli vůči nám, jakožto správci, uplatnit:

-         vzít souhlas kdykoliv zpět,

-         požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-         požadovat po nás vysvětlení ohledně důvodu zpracování osobních údajů,

-         vyžádat si u nás zpřístupnění těchto údajů a žádat po nás jejich aktualizaci nebo opravu

-         požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-         v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní osoba: Klára Šašková, tel.: +420 245 000 020