ISO i polityka jakości

Polityka
jakości spółk

Konica Minolta IT Solutions Czech jest firmą, która działa w dziedzinie systemów informatycznych i technologii. Głównym przedmiotem działalności jest punktualne i jakościowe wykonanie dostawy systemów gospodarczych i handlowych, wraz z dostarczeniem powiązanych usług i technologii (sprzęt, internet, telefony komórkowe, itp.).

ISO 9001 ISO 27001

 

Filozofią firmy jest zapewnienie klientom kompleksowego i jakościowego rozwiązania, dlatego więc jest kultura organizacji oparta na tych fundamentach, które umożliwiają profesjonalnie i jakościowo pełnić obowiązki wobec klientów i realizować:

 • wiarygodności i niezawodności,
 • odpowiedzialności,
 • zwinności,
 • innowacyjności,
 • komunikacji.

 

Następnie firma opiera się na tych głównych zasadach, które pomagają osiągnąć ustalone cele biznesowe:

 • jakościowo spełnić ustalone cele klienta i pracować na ciąglym doskonaleniu procesów pracy,
 • spełniać oczekiwania własnych pracowników,
 • zapewnić osiągnięcie wymagańwskaźników finansowych (w szczególności zarządzanie rentownością projektów).

 

Ponadto firma opiera się na tych głównych zasadach, które pomagają osiągnąć ustalone cele biznesowe:

 • jakościowo spełnić ustalone cele klienta i pracować na ciąglym doskonaleniu procesów pracy,
 • spełniać oczekiwania własnych pracowników,
 • zapewnić realizację wymagań określonych przez wskaźniki finansowe (w szczególności zarządzanie rentownością projektów).

 

Spółka stawia sobie za cel długofalowe zapewniać satysfakcję klientów(zapewnienie satysfakcji klientowi)  poprzez dostarczanie rozwiązań  wysokiej jakości i wyższej danej wartości (wartości dodanej?). Rozwiązania dostarczane przez firmę, zapewniają klientom takie korzyści jak np.:

 • redukcję (redukcja) kosztów,
 • wzrost rentowności
 • tworzenie przewagi konkurencyjnej.

EMS polityka

 • Firma stosuje ciągłe przestrzeganie (przestrzega) wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.
 • Ustanawia procesy w celu optymalizacji zużycia energii i surowców (głównie paliw) oraz rozporządzanie(gospodarki)  odpadami.
 • Przestrzeganie zasad zdrowego środowiska pracy przez co zapewnia spełnienie wszystkich norm wymaganych(spełnia wszystkie normy wymagane) w przepisach ustawowych i wykonawczych odnośnie ochrony środowiska oraz wszelkich innych, którym podlega
 • Spółka deklaruje otwartość oraz służebną rolę wobec społeczeństwa, wobec czego zapewnia dostęp do dokładnych informacji na temat wpływu swojej działalności na środowisko
 • Firma korzysta z takich(powyższych) narzędzi w celu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania ochroną środowiska, przede wszystkim idzie o identyfikacje(identyfikacją), rozpatrywanie(rozpatrywaniem) i ocenę (oceną) wagi wszystkich aspektów środowiskowych, a następnie ustalanie (ustaleniem) celów, wartości docelowych, programów EMS i określenie (określeniem) systemu mechanizmów kontroli.

Osoba odpowiedzialna za komunikację: Klára Šašková (+420 245 000 020)