WSPIERAMY

 

Podporujeme Českou manažerskou asociaci

 

 

Wspieramy Czeskie Stowarzyszenie Menedžerów

Nasza współpraca z Czeskim Stowarzyszeniem Menedźerów ma charakter długofalowy. www.cma.cz