motoryzacja

Eliáš Aleš
Kluczowa postać:
– Eliáš Aleš
Senior Solution Architect
Słowo kluczowe:
wyobraźnia
Zainteresowania:
komiksy
Projekty:
Mercedes-Benz Slovakia, invelt
moja opowieść
Ščepánek Peter
Kluczowa postać:
– Ščepánek Peter
Business Development Director
Słowo kluczowe:
bezpieczeństwo
Zainteresowania:
Żeglowanie, łodzie i morze
Projekty:
CarTec
moja opowieść

Główne właściwości systemu dla dealerów i serwisów pojazdów

 •  Oferowanym rozwiązaniem jest system DMS (Dealer Management System), który opiera się w całości na systemie klasy ERP Microsoft Dynamics NAV oraz jego mudularności (modułowości).
 • Międzynarodowe, elastyczne rozwiązanie, pozwaljące na modyfikację zgodnie z potrzebami klienta, odpowiednie dla firm nieprodukcyjnych.
 • Moduły systemu DMS są w pełni zintegrowane, tak aby wyeliminować błędy oraz uniknąć powielania pracy.
 • Dzięki integracji kierwonictwo dealera pojazdów natychmiast otrzymuje bieżące dane.


Jak może pomóc DMS w wybranych dziedzinach?


Sprzedaż pojazdów - moduł Zarządzanie pojazdami 

 • Wzrost wolumenu sprzedaży dzięki kompleksowemu powiązaniu wszystkich procesów sprzedaży.
 • Pomoc w podejmowaniu właściwych decyzji o ofercie wykupu pojazdu dzięki dokładnej ewidencji pojazdu klienta (konfiguracja, wykonane przeglądy serwisowe, itp.). 
 • Skuteczne ukierunkowanie kampanii, efektywna pomoc podczas sprzedaży, konkretne oferty dla klienta wg jego indywidualnych potrzeb.
 • Przejrzyste informacje dla managerów pozwalające podejmować im właściwe decyzje.


Serwis pojazdów - moduł Zarządzanie serwisem

 • Poprawa procesu zarządzania serwisem i optymalizacja wykorzystania mocy serwisowych.
 • Automatyczne udzielenie informacji na temat wybranego pojazdu i klienta, a także zawiadamianie o potrzebie przeprowadzenia rutynowej kontroli lub konieczności uregulowania zaległych należności.
 • Efektywne monitorowanie kosztów i wydajności, zarządzanie zasobami, obserwowanie realizacji poszczególnych etapów procesu, zapisywanie czasu wykonanej pracy, wykorzystania części zamiennych, kosztów usług zewnętrznych dostawców, itp.
 • Dane o pojazdach klientów, historii dokonanych napraw, o serwisie pojazdów i zasobach części zamiennych wespieraja bieżące działania serwisu sprzedaży.

 

Zarządzanie częściami zamiennymi

 • Zwiększenie rentowności działań przez usprawnienie procesu zarządzania zasobami w magazynie, rotacji towarów i sprzedaży części zamiennych.
 • Dokładne monitorowanie, ewidencja różnorodnych wymagań klientów oraz ułatwienie przewidywania optymalnych zasobów części zamiennych.
 • Pomoc w klasyfikacji części zamiennych według ich rotacji, z uwzględnieniem sezonowości, starzenia się i wymogów uzupełniania. W ten sposób utrzymają Państwo właściwa równowagę dostępności części zamiennych i wartości zasobów części zamiennych.
 • Wykorzystanie elektronicznej wymiany danych przy zamawianiu części zamiennych od dostawców części. Ścisła integracja z księgą główną zapewni raportowanie aktualnych wyników finansowych w układzie wymaganej rachunkowości.

 

Główne właściwości systemu dla dostawców z branży motoryzacyjnej

 

 • Rozwiązaniem jest system Microsoft Dynamics AX Automotive Supplier – stworzony we współpracy z firmą ATOS Origin (podstawą jest system ERP Microsoft Dynamics AX, który został poszerzony o "warstwę Automotive").
 • System oferuje bogate funkcje służące automatyzacji, ujednoliceniu i uproszczeniu zarządzania finansami, relacjami z klientami (CRM), zasobami ludzkimi, procesami łańcucha dostaw oraz  zamówieniami projektowymi i produkcyjnymi.
 • Rozwiązania 
  – dla poziomu Tier 1,2,3 jak i OEM
  – zintegrowana komunikacja EDI według standardów VDA, ODETTE, EDIFACT i ANSI X.12
  – zestandaryzowane i zintegrowane procesy automotive według zaleceń VDA, ODETTE, EDIFACT i AIAG
  – zintegrowane procesy obsługi wymagań poszczególnych klientów/OEM-ów (GM dokument dostawy/MAIS PUS, VW AMES-T, BMW Belom, Stard, Renault GPI/L3P/Cindi, DaimlerChrysler LLZ itp.)
  - dokumenty przygotowane pod kątem branży automotive
  - zarządzanie dostawcami i dostawami

 

Jak może pomóc ten system?

 

 • Niezawodne i elastyczne zarządzanie i planowanie produkcji, powiązane ze sprzedażą, produkcją i magazynami.
 • System wspiera planowanie prac i ich właściwe zaszeregowanie, w tym zarządzanie zasobami i ośrodkami produkcyjnymi.
 • Zintegrowane powiązania poszczególnych dostawców z określonym końcowym producentem samochodów.

 

Moduł opracowany przez Konica Minolta IT Solutions Czech - Automotive CRM
Jak pomóc ten moduł?

 • Rozwiązania pozwalające efektywnie zarządzać obsługą klienta.
 • Skuteczne prowadzenie przedstawicielstw w poszczególnych krajach, komunikacja z dealerami, prowadzenie kampanii, promocje, zadowolenie klientów, itp.
 • Wspomaga producentów samochodów, ich przedstawicieli, producentów z branży techniki budowlanej, transportu i innych, wszędzie tam, gdzie stawiane są wysokiew wymagania w stosunku do prowadzenia i zarządzania sieciami własnymi lub franczyzowymi.

 

Więcej informacji w kontakcie z Peterem Scepanek, Business Development Director - motoryzacja - peter.scepanek@konicaminolta.cz

 


 

–– Do pobrania