Może Was interesować...

Statement of direction
Statement of direction

In accordance with the Microsoft guidelines, we are committed to offer support for the same versions of Microsoft Dynamics NAV, that are supported by Microsoft. We permanently develop our solutions and upgrade to the newest version of Microsoft Dynamics NAV within 9 months from the moment, when it’s available.

Przejęcie WEBCOM to dla Konica Minolta nowe usługi i wzrost
Przejęcie WEBCOM to dla Konica Minolta nowe usługi i wzrost

Konica Minolta dokonuje zakupu czeskiej spółki WEBCOM, jednego z trzech największych dostawców systemów informatycznych CRM i ERP opartych na Microsoft Dynamics w Europie Środkowej i Wschodniej. Zakończenie transakcji planowane jest na koniec lipca, zaś jego warunkiem jest zatwierdzenie przez czeski Urząd ochrony konkurencji. Transakcja ta jest największą inwestycją w historii czeskiej filii Konica Minolta i pierwszym przejęciem firmy informatycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Łączna wartość transakcji wynosi kilkaset milionów koron czeskich. Strony zgodnie postanowiły nie ujawniać szczegółowych danych dotyczących ceny transakcji.