wróć do listy...

Zefektivnění procesů Vaší společnosti díky Microsoft Dynamics CRM - online semináře

Dne 12. 11. proběhl další z řady CRM webinářů. V přednášce Michala Navrátila – „Řízení péče o zákazníka“ jste se dozvěděli, jak je klíčové udržet si své zákazníky a neustále zvyšovat jejich spokojenost. Microsoft Dynamics CRM Vás propojí s Vašimi zákazníky prostřednictvím nejrůznějších komunikačních prostředků: call centra, webových stránek a dokonce sociálních sítí. Zákaznický servis také zajistí účinnější řízení služeb s využitím servisních smluv, parametrů servisních smluv a servisních případů (zakázek).

V sekci „Řízení marketingu a nástroje pro komplexní správu kampaní“ v podání Milana Schořovského jste poznali nástroje Microsoft Dynamics CRM pro marketing, které Vám pomohou zvýšit efektivitu získávání nových zákazníků a příležitostí. Jednoduché řešení Vám umožní jednoduše plánovat, vytvářet, řídit a realizovat kampaně, spravovat rozpočty, vyhodnocovat úspěšnost kampaní a zvolit nejvhodnější marketingové nástroje pro účinné kampaně.

V posledním vstupu webináře „Candidates management pro personalisty“ jste z úst Matyáše Vejskala slyšeli, jak zvýšit efektivitu a ušetřit nemalé náklady na získávání nových pracovníků. Řešení Vám pomůže zjednodušit a zautomatizovat každodenní procesy. Budete moci snadněji najít vhodného kandidáta pro danou pozici, evidovat dovednosti a požadavky kandidátů i zaměstnanců a flexibilněji se orientovat na trhu práce. Řešení je určeno jak personálním agenturám, tak personálnímu oddělení firem.