wróć do listy...

Personální úspory u výrobních společností

(Profit - 8. 9. 2014)

V situaci, kdy jsou všechny výrobní společnosti nemilosrdně tlačeny k maximální efektivizaci, je s podivem, že ještě existují firmy, které realizují přepis dat mezi CAD a informačním systémem manuálně a vytvářejí tak prostředí, které generuje vysokou chybovost.

Dnešní konstruování se již z velké většiny přesunulo z klasického kreslení ve 2D do 3D modelování. Důvodem je rychlejší zpracování návrhu a jeho ověření. Systém poskytuje nejen konstrukční prostředí, ale také možnost kontroly kolizí, simulace a potřebné vizualizace. Podstatnou podmínkou dokonalého fungování celého procesu je ovšem navázání konstrukčního prostředí s podnikovým informačním systémem. Pokud není použito integrované řešení, kdy jsou data společně sdílena oběma systémy ERP a 3D CAD modelářem, je nutné tato data přenášet ručně a zadávat je ve dvou systémech. Se softwarovými řešeními, které odstraňují tyto potíže, mají mnohaleté zkušenosti ve společnostech WEBCOM a Dassault Systèmes SolidWorks.

V dnešní situaci cítí naši klienti zejména potřebu zefektivnit a zpřesnit náročnou projekční činnost, zrychlit a zpřesnit tvorbu výrobní dokumentace s minimální chybovostí,“ vypočítává požadavky zákazníků Zdeněk Bašta, oblastní obchodní ředitel pro východní Evropu ze společnosti Dassault Systèmes SolidWorks. „Zároveň jsou si dobře vědomi, že optimální varianta je vlastnit jedno ucelené řešení pokrývající veškeré aspekty vývoje výrobků, které jim také umožňuje minimalizovat personální náklady potřebné pro převod dat mezi oběma systémy.

V praxi to nejčastěji vypadá tak, že konstruktér vytvoří v 3D systému návrh konstrukčního kusovníku, který vytiskne, předá do oddělení technické přípravy výroby a pracovník TPV tento kusovník zakládá opět do ERP systému. Data jsou tak pořizována na dvou místech s možností velkého výskytu chyb,“ pokračuje specialista firmy WEBCOM Vojmír Kubíček. „Integrované řešení Microsoft Dynamics AX – SOLIDWORKS odstraňuje všechny tyto problémy. Díky absenci manuálního převodu dat snižuje chybovost a duplicity nejméně o jednu pětinu. Dle našich zkušeností je možné dosáhnout zrychlení průběhu realizace zakázky od konstrukčního návrhu až po expedici až o 30 %.

Propojení obou systémů tedy generuje nejen personální, ale i významné časové úspory v procesu od poptávky, přes vývoj a výrobu, až po samotnou dodávku produktu zákazníkovi. „Zavedením SOLIDWORKSu do konstrukční činnosti se firmě dostává významné konkurenční výhody, která je k uplatnění na dnešních náročných trzích velmi důležitá. Zákazníci potřebují mít efektivní systém, aby mohli flexibilněji reagovat na poptávku trhu,“ sumarizuje dosavadní zkušenosti Zdeněk Bašta.

Naši zákazníci v současnosti řeší zejména požadavky na co nejrychlejší realizaci zakázky. Nutností je rychlý a přesný návrh ceny výrobku i stanovení přesného termínu realizace zakázky a garance dodání výrobku svému odběrateli, což jsou funkcionality, kterými Microsoft Dynamics AX disponuje naprosto spolehlivě,“ uzavírá Vojmír Kubíček ze společnosti WEBCOM.