WSPARCIE TECHNICZNE

Powierzyć opiekę nad IT w ręce naszych specjalistów.

Wsparcie techniczne dla systemu Microsoft Dynamics, oferujemy następujące usługi:

 • Helpdesk
 • planowany rozwój
 • Wsparcie na podstawie zamówienia
 • Audyt bezpieczeńtwa
 • Zarządzanie prawami dostępu
 • Audyt SQL
 • Zarządzanie SQL
 • Audyt jakości danych
 • Zapobieganie danych  ̶ okresowa obsługa
 • Patch management
 • Licence management
 • Szkolenia
  •  Standard dla Microsoft Dynamics
  •  Szczególna funkcjonalność Microsoft Dynamics
  •  Dokształcanie 
  •  Edukacja pracowników
 • Konsolidacja środowiska
 • Monitorowanie ustawodawstwa
 • Migracja danych
 • Powiązania integracyjne
 • Zdalne wsparcie dla użytkowników końcowych
 • Wdrożenie IS Audit
 • Optymalizacja ilości danych u klienta