Příběh box řešení

Koláček Václav
Klíčová postava:
– Koláček Václav
Senior Solution Developer & Architect
Klíčové slovo:
fantazie
Zájmy:
fotografování, turistika
Projekty:
Všeobecná fakultní nemocnice
Můj příběh
Vojmír Kubíček
Klíčová postava:
– Vojmír Kubíček
Sales Manager
Klíčové slovo:
okamžik
Zájmy:
rafting a divoká voda, cyklistika
Projekty:
TCCM, Vinium
Můj příběh

Hlavní vlastnosti řešení


 • Předpřipravený systém Microsoft Dynamics AX / NAV / CRM – garance rozvoje a podpory standardizované podoby.
 • Klíčový prvek – rychlé zavedení prostřednictvím Rapid Implementation Methodology.
 • Kvalitní systém postavený na mezinárodním řešení, který přesto není robustní a v ceně miliónů.
 • Implementaci přizpůsobujeme požadavkům a potřebám vašeho podnikání.  
 • Více informací naleznete níže v produktových letácích. Jak vám systém pomůže?

 
Microsoft Dynamics AX – BOX pro výrobní společnosti

 • Podpoří všechny oblasti vašeho podnikání (výrobu, distribuci, řízení financí a projektů, CRM, obchodní analýzy, atd.).
 • Vyšší dosahování obchodních úspěchů díky automatizaci a zjednodušení obchodních postupů, propojení s globálními zákazníky, partnery a pobočkami.
 • Rychlá orientace v důvěrně známém prostředí. Vedení i zaměstnanci budou přijímat rychlá a správná rozhodnutí nutná pro ziskové podnikání.
 • Podpora různých poboček, jazyků, měn, včetně daňových, regulatorních a místních požadavků.


Microsoft Dynamics NAV – BOX pro nevýrobní společnosti

 Urychlí a zjednoduší specializované firemní procesy.

 • Získáte snadný přístup k datům, která jsou stále aktuální. Vytvoříte tak potřebné analýzy, klíčové ukazatele, reporty, nezbytná data k dalšímu zpracování.
 • Systém snadno propojíte se stávajícími systémy Microsoft, umožní sdílení dat s jinými aplikacemi a prostřednictvím internetu.
 • Řešení lze přizpůsobit velikosti firmy. Platíte pouze za to, co opravdu potřebujete.

 

Microsoft Dynamics CRM – BOX pro efektivní řízení vztahů se zákazníky

 • Získáte výborný a potřebný přehled o vašich zákaznících, protože spokojený zákazník je nezbytnou součástí prosperující firmy.
 • Aktuální informace o zákaznících umožní efektivní využívání nástrojů komunikačního mixu (reklama, osobní prodej, podpora prodeje, direct marketing atd.).
 • Nabízení efektivních a konzistentních služeb klientům posiluje jejich věrnost a vaše výnosy.
 • Efektivní podpora pro vaše obchodníky – lepší porozumění potřebám zákazníka, sledování prodejních příležitostí, pro práci v terénu je zde možnost offline přístupů nebo přístupů prostřednictvím mobilního zařízení a mnoho dalšího.

 

Dynamics Online NAV a CRM jako služba

 • Pro firmy, které chtějí podnikové aplikace využívat jednoduše jako službu (Software as a Service), jsme v Konica Minolta IT Solutions Czech vyvinuli službu Dynamics online NAV a implementujeme a parametrizujeme službu Microsoft Dynamics CRM online.
 • Nízké pořizovací i provozní náklady, odpadají investice do softwarových licencí, přístup k systému odkudkoliv (online).
 • Více informací na www.msdynamics365.cz

 

Pro více informací kontaktujte prosím Vojmíra Kubíčka, Sales Managera pro boxová řešení - vojmir.kubicek@konicaminolta.cz.

 

V. Kubíček