GDPR

GDPR aneb ochrana soukromí na prvním místě

Být v souladu s GDPR znamená chránit soukromí zákazníků i zaměstnanců firmy. Nejde jen o povinnost dodržení evropské legislativy. Pokud včas a správně zavedete ve své organizaci opatření pro ochranu osobních údajů, sdělujete světu, že jste důvěryhodným dodavatelem, zaměstnavatelem a obchodním partnerem. Budujte svou značku na poli spolehlivosti, důvěry a bezpečí.

 

Co je GDPR?

GDPR neboli General Data Protection Regulation je nové legislativní nařízení Evropské unie, které má vstoupit v platnost 25. května 2018. GDPR přináší nová pravidla pro všechny organizace v komerčním i státním sektoru, včetně neziskových organizací. Týká se všech firem, které nabízejí produkty a služby v Evropské unii nebo shromažďují a analyzují data obyvatel EU.

Společnost WEBCOM má mnohaleté zkušenosti s ochranou a zabezpečením dat v oblasti informačních technologií. Dokážeme Vám pomoci a poradit, jak se na GDPR připravit v rámci všech firemních procesů a zajistit osobní údaje, které spravujete, tak, abyste mohli v klidu spát Vy, Vaši lidé i zákazníci. Zajistíme, aby Vaše firma fungovala v souladu s GDPR a Váš byznys poběží dál bez překážek.

 

Jak Vám můžeme pomoci

Do vašeho informačního systému můžeme přidat Modul Ochrany dat – pomocný nástroj pro implementaci evropské směrnice v rámci informačních systémů Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics AX, který umožňuje provádět nad vybranými daty anonymizaci, šifrování a mazání. Celý modul je postaven na principu šablony ochrany dat. Šablony určují soubor nastavení tabulek, jejich polí a filtrů, které definují data dotčená ochranou dat. Každá šablona může obsahovat nastavení polí ochrany dat a nastavení filtrů polí ochrany dat. K Modulu Ochrany Dat jsme vyvinuli nástroj pro Modul Mzdy a Personalistika v Microsoft Dynamics NAV. Toto specializované řešení umožní zaměstnavateli poskytnout pracovníkům přehled o nich evidovaných informací na základě práva na přístup k osobním údajům. Kontaktujte nás, rádi vám řešení představíme.


Popis řešení

Celkový popis řešení pro Microsoft Dynamics NAV: zde; Celkový popis řešení pro Microsoft Dynamics AX: zde

Celkový popis řešení Mzdový a personální modul s podporou GDPR pro Microsoft Dynamics NAV: zde


Dodáváme technologie a služby v souladu s GDPR

GDPR je reakcí na velké množství dat ve spletitém komplexu nejrůznějších aplikací, databází a úložišť. Odpovědí na nařízení GDPR je přizpůsobení firemních technologií pro usnadnění a zjednodušení spravování a nakládání s osobními údaji. Správná a uvážená volba a integrace informačních technologií přinese firmě úsporu zdrojů, zjednodušení a zefektivnění práce s osobními daty, kvalitní dohled a vyšší jistotu bezpečnosti. Finálním benefitem je výrazná úspora času a nákladů věnovaných problematice GDPR.


Co je potřeba zajistit?

Na poli informačních technologií je třeba věnovat pozornost manipulaci s daty, přístupovým právům, zpracování dat, evidenci přístupů, šifrování, sledování změn a fyzickému zabezpečení hardwaru.

 • Aplikace (manipulace s daty, přístupová práva, zpracování dat a další podpůrné aktivity)
 • Databáze (přístupová práva, šifrování, sledování změn)
 • Operační systémy (přístupová práva)
 • Hardware


Možnosti technického zabezpečení osobních údajů

Na poli zabezpečení informačních technologií je třeba zajistit aplikace, databáze, operační systémy i hardware. Děje se tak v oblastech manipulace s daty, přístupových práv, zpracování dat, evidence a sledování změn, zabezpečení hardwaru. Dalšími možnostmi jsou například řešení DLP (Data Loss Prevention), využití AI (umělé inteligence), penetrační testy a ochrany souborů.

 • Zabezpečení podle rolí - oprávnění jednotlivým rolím a jejich přidělení uživateli
 • Zabezpečení na úrovní záznamu - nastavení oprávnění na úrovni záznamu např. prodejnímu týmu
 • Zabezpečení na úrovni pole – vysoce citlivá data mohou mít nastavena jinou úroveň zabezpečení


Microsoft Dynamics 365 přináší řešení následujících oblastí

 • Právo na informace
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na výmaz
 • Právo na přenositelnost údajů (i přímo správce na jiného správce)
 • Právo vznést námitku
 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí, založeného výhradně na automatizovaném zpracování, které má pro subjekt údajů právní účinky


Obraťte se na nás a využívejte naplno technologie Microsoft v souladu s GDPR

 • Microsoft Azure
 • Microsoft Dynamics 365
 • Microsoft Enterprise Mobility + Security
 • Microsoft Office and Office 365
 • Microsoft SQL Server/Azure SQL Database
 • Windows 10 and Windows Server 2016

Uložit

Uložit

–– Ke stažení