Příběh utilit

Dlabač Martin
Klíčová postava:
– Dlabač Martin
Sales Manager
Klíčové slovo:
důvěra
Zájmy:
potápění
Projekty:
E.ON
Můj příběh
Štejdýř Libor
Klíčová postava:
– Štejdýř Libor
Senior Consultant
Klíčové slovo:
dokonalá harmonie
Zájmy:
hra na kytaru
Projekty:
E.ON
Můj příběh

 

PŘÍBĚH UTILIT

Hlavní vlastnosti řešení

 

 • Dynamické prostředí pro podnikání, často se měnící legislativa a tlak na konkurenceschopné ceny vyžaduje inovativní řešení a kvalitní služby pro získání spokojených zákazníků a udržení se na trhu.
 • Řešení pro zefektivnění procesů prodeje, distribuce i měření v oblasti utilit (elektřina, voda, plyn, teplo).
 • Maximální flexibilita pro časté legislativní i tržní změny.
 • Přehledy a analýzy: Získejte v reálném čase přímý přístup k důležitým informacím a celé řadě analytických nástrojů, které vám pomohou vyhledávat trendy a vztahy.

 

UMAX Dynamics AX

 

 • Úspěšně používán řadou významných utilitních společností po celé Evropě.
 • Chytré řešení pro firmy, které mají 10 000 až 20 milionů odběrných míst. 
 • Integrace na OTE, tradingové systémy, interní i externí tisková řešení.
 • Produktové informace ke staženíZDE.


Jak vám řešení pomůže?

 

 • Podpora segmentace trhu, správy produktového portfolia i kampaní (Retail) a nabídek (B2B).
 • Řízení vztahů se zákazníky na jednom místě (evidence smluv, měření, fakturace, platby a další). 
 • Zjednodušení a zrychlení práce na obsluhu každého zákazníka.
 • Nárůst tržeb i profitability zákazníků díky užitečným nástrojům. 
 • Simulace fakturace pro eliminaci chyb a výkonnost zajišťující generování a tisk až 100 tis. faktur za hodinu.
 • Zlepšení obchodních výsledků Vám umožní kvalitní výstupy a analýzy nutné pro správná rozhodnutí manažerů i například pracovníků call centra.

 

Řešení Microsoft Dynamics CRM pro UTILITY

 

 • Je řešení pro efektivní práci se zákazníky, podporuje procesy v marketingu, obchodě, klientském centru nebo servisním oddělení, ale také v HR.
 • Je plně integrováno do dobře známého MS OUTLOOK, čímž je ovládání CRM jednoduché a intuitivní, neduplikuje se vpisování dat do outlooku.
 • CRM je plně otevřená platforma, která umožní realizovat velmi specifické požadavky s minimálními náklady na vývoj a správu.

 

Které oblasti řešení pokrývá?

 

 • Kontaktní centra: Perfektně fungující kontaktní centrum je v utilitách klíčové, protože ovlivňuje pocity a vnímání vztahu zákazníků k firmě a tím retenci klientů, zároveň při správném fungování snižuje celkové náklady na obsluhu.
 • Akvizice a partnerský prodej: Získávání nových zákazníků prostřednictvím obchodních partnerů i přímým prodejem je základem růstu společnosti. Náklady zákazníka a jeho přínosy lze efektivně a včas vyhodnotit a adekvátně na to reagovat.
 • 360° pohled na zákazníkaSledujte spokojenost, příspěvek k celkové marži i informace o historii zákazníků. Získejte potřebná data z nejrůznějších systémů a zdrojů dat, zanalyzujte je a získané informace zobrazte v relevantních situacích.
 • Samoobslužný portálSamoobslužné zákaznické portály pozitivně ovlivňují spokojenost zákazníků a přispívají k razantní úspoře nákladů na obsluhu.
 • Řízení mobilních zdrojů: Přesné a flexibilní řízení terénních pracovníků je klíčové pro zajištění provozuschopnosti rozvodné sítě. Rozdělování práce a servisních zakázek, řešení havarijních situací, ale i odečty měření budou efektivnější.
 • Plánování údržbyZefektivněte údržbu své rozvodné sítě. Preventivní a havarijní údržba sítě je klíčovým faktorem pro úspěšnost distribučních společností. Nástroje pro pokročilé plánování zajistí okamžitou reakci na vzniklé havarijní situace a přispějí k optimálnímu využití zdroje.

 

 Pro více informací kontaktujte prosím Martina Dlabače, Sales Managera pro segment utilit - martin.dlabac@konicaminolta.cz.

 

martin dlabač