zpět na seznam...

WEBCOM nabízí IT řešení pro autoprůmysl

Dodavatelé pro automobilový průmysl dnes zápasí s optimalizací svých skladových zásob. Tu není možné realizovat bez komplexního IT řešení, které je schopno saturovat veškeré funkcionality. O možnostech jsme hovořili s Key Account Managerem firmy WEBCOM pro automotive Martinem Tunysem.

Jednotlivé firmy v odvětví jsou na jedné straně pod tlakem na kvalitu a rychlost dodávek dílů, a na straně druhé jsou nuceny minimalizovat náklady na uskladnění hotových dílů. Jejich objem se zhusta počítá jen v jednotkách několika hodin. A to je jen jeden z mnoha důvodů, proč je nezbytné pracovat se softwarovými nástroji, které umožňují svým uživatelům spolehlivé a pružné řízení i plánování výroby.

Automobilový průmysl patří mezi klíčové hospodářské odvětví nejen v České republice, ale i v Evropské unii, respektive v celém vyspělém světě. Vývoj posledních patnácti let ukazuje, že oblast automobilového průmyslu patří v rámci tuzemské ekonomiky k nejdynamičtějším. Více se dozvíte zde.