zpět na seznam...

Moderní trendy ve vzdělávání zaměstnanců

Společnosti pohybující se v oblasti informačních technologií prožívají v posledních dvou dekádách mimořádně dynamické období. Udržet konkurenceschopnost na trhu mohou pouze ty, které využívají nejnovější technologie, pozorně sledují aktuální trendy vývoje v oboru a trvale rozvíjejí schopnost rychle reagovat na momentální potřeby a očekávání zákazníků. Hlavním předpokladem pro naplnění těchto cílů je intenzivní rozvoj dovedností a zvyšování kvalifikace zaměstnanců. 

Dnes už je nepředstavitelné, aby firma přijala adekvátně odborně připraveného člověka, ale o jeho další kvalifikační růst se už nestarala. Současným trendem je naopak rozvoj systému následného vzdělávání a to jak u vlastních pracovníků a partnerů, tak u klientů. Stále častějším jevem je pak také zakládání vlastních vzdělávacích středisek. Obdobnou zkušeností prošli nedávno i ve společnosti WEBCOM, která letos přivítala první návštěvníky ve svém Webcom Education Pointu.

„V posledních letech jsme pociťovali potřebu zbudovat vlastní školicí centrum, které by bylo schopno promptně reagovat na poptávku po vzdělávacích programech pro naše zaměstnance i klienty,“ říká personální ředitelka WEBCOM Olga Konečná. „Naše první velmi pozitivní zkušenosti v oblasti edukace byly s adaptačním programem pro studující a absolventy. Proto jsme neváhali, když se otevřela možnost kofinancování výstavby vlastního výukového střediska díky Evropskému fondu pro regionální rozvoj a Ministerstvu průmyslu a obchodu.“

Webcom Education Point (WEP) disponuje veškerým potřebným zázemím pro poskytování nadstandardního vzdělávacího servisu. Počínaje špičkovým vybavením učeben, gastronomickými službami, až po unikátní architektonické řešení budovy, které umožňuje osvěžující využití zahrady.  Samozřejmostí je pak individuální přístup manažera WEP Tomáše Kudrny, který dodává: „Připravujeme portfolio vzdělávacích programů, které budou atraktivní i pro širokou odbornou veřejnost, nebo kurzy Microsoft Dynamics pro naše zákazníky.“

„Vybudování a spuštění plného provozu WEP v Brně naplňuje hned několik tezí, které jsme si definovali na začátku. Chtěli jsme centrum, které bude nabízet nejmoderněji vybavené prostory pro setkávání špiček v IT oboru. Důležitým faktorem je také skutečnost, že nyní disponujeme vlastním školicím střediskem a jsme schopni zcela přizpůsobit témata a časy jednotlivých programů našim vnitřním potřebám,“ vypočítává benefity Olga Konečná. „Zároveň jsme dbali o to, aby naše centrum bylo přátelským a vyhledávaným místem jak pro svou šíři nabízených služeb, tak pro ryze individuální přístup ke každému z našich návštěvníků. Naší ambicí bylo vybudovat nejen prvotřídní pracoviště z hlediska odborného, ale také místo, kam se budou, pro jeho jedinečnou atmosféru, přednášející i posluchači s chutí vracet.“

 

trendy ve vzdelavani