zpět na seznam...

Detailní znalostí zákaznických potřeb k posilování obchodních vztahů

(1-2/2016, Automakers)

Primárním úkolem každého prodejce je jak získávání nových, tak dokonalá péče o zákazníky stávající, poučená predikce jejich potřeb a nastavení parametrů k udržení jejich přízně. Potřebuje mít velmi silný nástroj pro řízení celého prodejního a poprodejního procesu, včetně sledování výkonnosti jednotlivých obchodních míst a vlastních prodejců.

Více informací: zde.