zpět na seznam...

Seminář pro partnery ClickDimensions – automatizace marketingu v CRM

Amsterdam – 30. září 2016 - Nositel titulu Microsoft  CRM most valuable person Matthew Wittemann (titul obhájil již po jedenácté) je manažerem technických řešení společnosti ClickDimensions, jednoho z čelních producentů marketingové automatizace Microsoft CRM. Vede veškerou technickou podporu, školení a funkce zákaznických operací. Přinášíme vám s Mattem rozhovor, který se uskutečnil v průběhu ŠKOLENÍ ADVANCED PARTNERŮ CLICKDIMENSIONS v Nizozemsku, jehož se zúčastnil i Jaromír Šponar (nositel titulů Microsoft certified professional, ClickDimension Certified Professional) ze společnosti WEBCOM.

Dobrý den, Matte, jak se vám líbí dnešní školení Advanced partnerů?

Tato školení jsou pro mě vždycky skvělá. Velice rád vyjedu ven a potkám se osobně s našimi partnery, abych jim pomohl lépe porozumět řešení ClickDimensions, aby ho mohli užívat a dodávat zákazníkům efektivněji.

Řešení ClickDimensions je jedním z nejlepších produktů na trhu pomáhající zautomatizovat marketingové procesy přímo v prostředí Microsoft Dynamics CRM. Co pokládáte za největší výhody tohoto řešení pro zákazníka? Které vlastnosti dělají ClickDimensions tak skvělým řešením?

Ve své otázce jste narazil na jednu z našich největších výhod. ClickDimensions je jediným řešením marketingové automatizace a emailového marketingu, které je přímo včleněno do Dynamics CRM. Pro zákazníky to znamená kratší dobu potřebnou na nasazení ClickDimensions, nabízí jim prostředí, na které jsou zvyklí a dobře se jim v něm pracuje, a také přímý přístup ke všem marketingovým datům v rámci CRM.

Kromě toho máme několik výkonných nástrojů s ovládáním Drag-and-Drop (přetahování) a s bezkódovým zadáváním, jako je například náš nástroj na výstavbu kampaní a emailový editor, který umožní marketingovým specialistům jakékoliv technické úrovně vytvářet dynamické a přesvědčivé kampaně, které osloví leady, zaujmou zákazníky nebo dosáhnou celé řady dalších marketingových a prodejních cílů.

Společnost ClickDimensions tento produkt velice často vylepšuje, za posledních několik měsíců bylo dosaženo obrovského pokroku. Jaké to je být manažerem technických řešení v této společnosti?

Jsem hrdý na to, že mohu být součástí tak skvělé firmy a pracovat na produktu, do kterého vkládají důvěru tisíce společností po celém světě. Je úžasné se zamyslet nad tím, jak ClickDimensions pomáhá transformovat prodejní a marketingová oddělení a jejich propojení v těchto společnostech. Tempo rozvoje technologií jak u Microsoft CRM, tak u ClickDimensions a to, jak je zákazníci využívají, dělá každý den o něco zajímavějším.

Mohl byste prosím trochu osvětlit, kam se produkt v budoucnu bude ubírat?

S radostí vydáváme pro naše zákazníky novou verzi každé čtvrtletí a pilně pracujeme na tom, abychom s každou verzí náš produkt aktualizovali a vylepšili. Od samotného začátku jsme vyvíjeli ClickDimensions s myšlenkou na naše zákazníky, takže naše další cesta je určována potřebami a požadavky zákazníků, abychom jim přinesli nástroje a funkce, které potřebují k dosahování prodejních a marketingových úspěchů.

V příští aktualizaci máme v plánu ještě více provázat interakci s cílovými skupinami, aby mohli marketingoví specialisté snadněji analyzovat své nejefektivnější emailové kampaně a návratnost jejich investic. Také budeme zavádět nové možnosti pomoci našim firemním zákazníkům, kteří si musí poradit při zpracování velkého objemu dat. A samozřejmě přineseme mnoho vylepšení stávajících prvků.

Jelikož jste Microsoft Most Valuable Professional (nejcennější odborník společnosti Microsoft), domnívám se, že máte se společností Microsoft poměrně úzké vztahy v oblasti Microsoft Dynamics CRM. Jaký je váš názor na vývoj tohoto produktu?

Dělá na mě velký dojem, jak Microsoft zvýšil četnost vydávání aktualizací. Po mnoho let byla mezi aktualizacemi CRM dlouhá časová mezera, ale nyní jsou neustále začleňovány nové prvky a integrované aplikace. Microsoft skutečně vyslyšel hlas zákazníků a osvojil si, co dnešní trh vyžaduje od produktu řešícího vztahy se zákazníky, a tudíž rychle získal výhodu v konkurenčním boji.

Jaké to je konkurovat společnosti, jako je Microsoft, v oblasti produktů marketingové automatizace?

Je nasnadě, že chováme nesmírný respekt vůči Microsoftu jako společnosti a vůči všem jejím produktům, což je jeden z důvodů, proč je řešení ClickDimensions přímo včleněno do Microsoft Dynamics CRM. Těšíme se ze spolupráce, která probíhá mezi námi a společností Microsoft, a pokládáme její produkty Microsoft Dynamics a naše ClickDimensions za vzájemně se doplňující. Existuje mnoho zákazníků se specifickými potřebami a Microsoft vytvořil silné obchodní prostředí pro dodávání toho nejlepšího softwaru zákazníkovi, ať už je to přímo od společnosti Microsoft, nebo od nezávislého producenta softwaru (ISV), jako jsme my.

Potenciální zákazníci společnosti WEBCOM v České republice a na Slovensku, kteří zvažují pořízení některého marketingového řešení, zápasí s limitujícím objemem emailů dodávaných v balíčkových programech. Proč myslíte, že zákazníci nejsou ochotní přejít od rozesílání pouhé hromadné korespondence k více segmentovaným přímým emailům?

Myslím, že částečně to je prostě zvyk. Mnoho společností si osvojilo praxi rozesílání těchto masívních emailových bomb každičké osobě, kterou mají ve své databázi, a je těžké se této praxe zbavit. Také se domnívám, že někteří si ani neuvědomují, jak snadné a efektivní je segmentovat seznamy a zasílat více personalizované emaily pomocí nástrojů jako Microsoft Dynamics CRM a ClickDimensions.

Je tento trend stejný i v jiných zemích?

Ano, trend je obdobný i v jiných zemích. Naštěstí, co se týká emailového marketingu, se snad vlna začíná obracet. Firmy vidí lepší výsledky u více segmentovaných a personalizovaných emailů. A tato metoda začíná být díky tomu stále častěji používaná.

Vraťme se k Microsoft Dynamics CRM. Microsoft před několika týdny oznámil na Konferenci partnerů v Torontu nový, přelomový koncept Microsoft Dynamics 365, kdy všechny obchodní produkty Microsoftu budou přímo propojeny Modulem společných dat (Common data model) a bude možné používat provázané aplikace jako Power BI na reporting, Flow na workflow spouštěné událostmi v systému, CRM na prodej, CRM na zákaznický servis, atd… Jak tento fakt ovlivní další vývoj ClickDimensions?

Tyto změny přicházející s Dynamics 365 jsou velice zajímavé a domnívám se, že mají potenciál změnit nejen to, jak Microsoft dodává obchodní software, ale i jak toto odvětví funguje jako celek při dodávání softwaru obchodním společnostem. Dynamics 365 představuje přístup více založený na rolích, s cílem dát uživatelům, co potřebují právě v daný okamžik ke konkrétnímu úkolu. Slibuje, že budou odstraněny všechny rušivé elementy a složitosti, které vyvěrají z potřeby vyhovět všem uživatelům a které vytvářejí dohromady jeden obrovský monolitický kus softwaru. Klíčovým prvkem v této oblasti je AppSource, kterou Microsoft spustil, a my jsme byli jedni z prvních samostatných producentů, kteří byli přizváni k účasti. Již máme mnoho nápadů, jakým způsobem můžeme pomoci uživatelům Dynamics 365. Myslím, že v krátkém horizontu podnikneme několik změn a přineseme  novinky. V průběhu příštího roku až roku a půl plánujeme rozsáhlejší změny. Prostě chceme být stále v popředí.

WEBCOM přistupuje k zákazníkům takovým způsobem, že se snaží řešit jejich bolavá místa pomocí obchodních konzultací, nejen že jim pošle potřebný nástroj. Najít ten správný nástroj je snadné, ale zákazníci mívají obtíže najít ta správná řešení pro své obchodní aktivity. Ve kterých oblastech vidíte potenciál pro ClickDimensions? Jak může ClickDimensions obohatit život našich zákazníků?

ClickDimensions je řešení pro marketingovou automatizaci a emailový marketing. Nicméně jsou další oblasti v rámci firmy, jako je obchodní oddělení, zákaznický servis, IT, HR a provoz, abychom jmenovali některé z těch, které mohou mít užitek z používání ClickDimensions. Domníváme se, že toto je jedna z nejvýznamnějších vlastností tohoto řešení, že může mít tak dalekosáhlý dopad a je možné ho využít k proměně tolika částí obchodní společnosti.  V centru pozornosti musí zůstat zákazníci a jejich potřeby, aby si mohli udržet konkurenceschopnost a rozvíjet své obchodní aktivity.

Co byste vzkázal zákazníkům, kteří v blízké budoucnosti zvažují pořízení ClickDimensions?

Preference a požadavky zákazníků se v posledních letech dramaticky změnily a společnosti musely v návaznosti na to změnit svůj přístup k marketingu. ClickDimensions pomáhá firmám na celém světě udržet krok s těmito změnami a zůstat před nimi v předstihu. Uvědomujeme si, že toto je nesmírná výhoda nejen pro naše zákazníky, ale také pro ty, kdo si v budoucnu zvolí ClickDimensions.

Podívejte se, jak cíleně řídit marketingové aktivity. Ve videoukázce, kterou jsme na toto téma přichystali, se dozvíte vše o řízení marketingových aktivit od vyhledání příležitosti, přes cílené kampaně a komunikaci se zákazníkem, až po ověření spokojenosti a péči o klienta.