zpět na seznam...

Genderové hranice v IT překonány?

(Reflex - femme fatale; březen 2017)

Před patnácti lety pracovalo v českých IT společnostech více než 22 % žen, v současnosti je to méně než polovina. Zcela opačný trend nastal u mužů. Zejména díky rychlému růstu IT odvětví a nouzi o odborníky se jejich počet naopak takřka ztrojnásobil. S necelými 10 % žen zaměstnaných v tomto oboru nám patří předposlední místo evropského žebříčku. O to pozitivněji pak působí skutečnost, že i samotné IT společnosti se vážně zamýšlejí nad způsoby, jak tuto situaci změnit.

„Pokud bychom zvažovali jen samotná čísla,“ osvětluje téma personální ředitelka společnosti WEBCOM Olga Konečná, „pak bychom ve WEBCOMu mohli usnout na vavřínech. Podíl u nás zaměstnaných žen je téměř trojnásobný v porovnání s průměrem v celé ČR. Přesto ale stále aktivně hledáme vhodné kandidátky. V současnosti poptáváme programátorku, analytičku, konzultantku, testerku nebo projektovou manažerku.“

Jedna z klíčových příčin nedostatku žen v IT je relativně malý počet absolventek tohoto oboru. Důvodem, proč počty studujících žen nedosahují počtu jejich kolegů, je mimo jiné celospolečenské vnímání IT oborů jako výsady mužů. Původcem tohoto stavu mohou být předsudky v rodinách nebo systém vzdělávání na základních a středních školách.

„Velmi dobrým dojmem na mě při přijímacích pohovorech zapůsobila valná většina uchazeček z řad studentek. Bylo zjevné, že jsou mimořádně dobře motivované, nerady se vzdávají a mají jasnou představu o profesním růstu,“ pokračuje ve výčtu pozitivních dojmů Olga Konečná. „Ideálním stavem by bylo zaměstnávat větší množství žen. Věříme, že to přinese zvýšení parametrů zodpovědnosti, pečlivosti a pozitivního přístupu k práci. Na našich zaměstnankyních si cením míry jejich adaptability v týmu, vytrvalosti při finalizaci projektů a nezvyklých úhlů pohledu na řešení konkrétních situací. Ženy ve WEBCOMu naopak oceňují nabídku nejrůznějších forem pracovních úvazků, přičemž není striktně dáno, že zaměstnanci musí každý den trávit na svém místě v kanceláři.“

Zdá se, že díky kritickému nedostatku IT odborníků a odbornic na trhu práce se genderové stereotypy pomalu přehodnocují a ženy začínají být vnímány jako seriózní uchazečky o zaměstnání v IT. Přispívá k tomu nejen vyšší a pestřejší nabídka míst na trhu práce, ale i narůstající sebedůvěra žen v sebe samé a jejich schopnost prosadit se na lukrativních pracovních postech. Olga Konečná toto téma uzavírá: „Dámy, pojďte k nám pracovat. Potřebujeme komunikativní a sebevědomé profesionálky.“ 

Genderové stereotypy v IT