zpět na seznam...

WEBCOM a. s. potvrzuje svou dlouhodobou strategii v oboru energetiky

Společnost WEBCOM a. s. se stala klíčovým partnerem portálu www.mojeenergie.cz, který poskytuje aktuální informace z oblasti utilitního trhu a informuje o legislativních změnách. Tímto krokem společnost WEBCOM a. s. rozšiřuje své služby na dodávky specializovaného řešení Microsoft UMAX pro utilitní společnosti také o poradenství a celkovou informovanost veřejnosti, průmyslu a veřejné správy přes energetiku jako celek.

Společnost WEBCOM a. s. uzavřela se společností DONE, s.r.o. smlouvu o výhradní spolupráci na portálu www.mojeenergie.cz, který je zaměřen na kompletní informovanost průmyslových společností, veřejnosti a samosprávy v oblasti energetiky. Web je vyvíjen od roku 2009 za účasti předních energetických společností v České republice a Ministerstva průmyslu a obchodu.

Jsem velmi potěšen, že můžeme participovat na odborném portálu, který pomáhá jeho uživatelům zorientovat se srozumitelnou formou nejen v povinnostech, ale i v příležitostech energetického hospodářství. Web nabízí prognózy vývoje trhu a ukazuje možnosti vedoucí k zefektivňování procesů podnikání v oblasti energetiky s ohledem na neustále se měnící vyhlášky, předpisy a nařízení EU“, říká Pavel Vaněk, člen představenstva WEBCOM a. s., odpovědný za tento projekt.

Vladimír Kopřiva, jednatel společnosti DONE, s.r.o., odpovědný za projekt „MojeEnergie“ k tomu dodává: „Cením si toho, že se společností WEBCOM a. s. spolupracujeme nejen na implementacích podnikových systémů v energetických společnostech, ale také na rozvoji a zkvalitňování informací na portálu www.mojeenergie.cz. Věřím, že díky této spolupráci a rozšíření webu o další nosná témata bude návštěvnost portálu daleko vyšší než stávajících cca 10 tisíc uživatelů za měsíc.

 

 MojeEnergie.cz