zpět na seznam...

Konica Minolta IT Solutions Czech splňuje důležitá kritéria pro management kvality a bezpečnosti informací

Působení v oblasti podnikových informačních systémů a technologií vyžaduje záruku kvality a spolehlivosti ze strany dodavatele. Stále více důležitou součástí je i zabezpečení a ochrana informací.

Společnost Konica Minolta IT Solutions Czech splňuje náročná kritéria na politiku řízení jakosti a informační bezpečnosti. Je držitelem certifikátů shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 a certifikátu systému managementu bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27001:2014. To jí pomáhá ještě lépe splňovat nároky a reagovat na potřeby zákazníků v oblastech informačních technologií.

Kvalita

Konica Minolta IT Solutions Czech dodává svým klientům komplexní technologická řešení uzpůsobená potřebám a požadavkům každého z nich. Jeho firemní kultura je založena na základních stavebních kamenech – důvěryhodnosti, spolehlivosti, zodpovědnosti, flexibilitě, inovacích a komunikaci.

Hlavními principy společnosti jsou kvalitní splnění cílů zákazníka, práce na neustálém zlepšování pracovních procesů, motivace vlastních zaměstnanců a zajištění požadovaných finančních ukazatelů (zejména řízení rentability projektů).

Cílem je dlouhodobě zvyšovat zákaznickou spokojenost formou dodaných řešení a služeb s vyšší přidanou hodnotou. Hlavními přínosy pro zákazníky jsou snížení nákladů, zvýšení výnosů a vytvoření konkurenční výhody.

Bezpečnost

Ochrana informací je důležitou součástí systému řízení jakosti. Využívání podnikových informačních technologií a práce s daty s sebou nese bezpečností rizika jako je ztráta dat, poškození klíčové dokumentace, porušení ochrany důvěrných informací, hacking či terorismus.

Ztracené, poškozené či odcizené informace mohou mít závažné dopady na činnost firmy i na další zúčastněné subjekty. Systém řízení bezpečnosti informací (Information Security Management Systém – ISMS) je proto nezbytnou ochranou všech technologií, které daná organizace využívá. Zahrnuje řízení podniku, politiku, organizaci i pravidelné přezkoumávání.

Tři základní dimenze bezpečnosti informací jsou důvěryhodnost, integrita a dostupnost.