zpět na seznam...

Konsolidací firemních dat k jejich maximálnímu využití

(Automakers, 10-12/2018)

V posledních letech jsme svědky enormního nárůstu digitálního obsahu. Zásadní množství obrovského objemu dat generuje komerční sféra. Pro firmy, podniky a organizace je  zcela zásadní porozumění těmto faktům, stejně jako orientace v dané problematice.

Společnosti, které budou schopny data nejen získávat, ale především je následně analyzovat a efektivně s nimi pracovat, získají klíčovou konkurenční výhodu.

Jak lze data smysluplně využívat pro správná strategická rozhodnutí? Přečtěte si o tom v našem článku, který vyšel v prosincovém vydání AUTOMAKERS.