zpět na seznam...

Trendem dnešní doby je maximálně efektivní činnost s nízkými provozními náklady a to platí i v oblasti IT

(CIO Business World - červenec/srpen 2014) 

Pořízení informačního systému bylo až do nedávna velkou investicí. Trendem se stává Software jako služba (SaaS – Software as a Service) včetně provozu ostatní infrastruktury v hostingu, což významným způsobem šetří náklady společnosti na provoz IT a přináší vysoký uživatelský komfort.

Na českém trhu informačních systému ERP a CRM působí společnost WEBCOM již 16 let. Implementovali jsme stovky podnikových systémů v různých oblastech podnikání. Až poslední rok, s rozvojem nabídky cloudových technologií, jsme pocítili velkou změnu v poptávce zákazníků, na kterou jsme se přirozeně rozhodli reagovat. Cloudové technologie si našly své místo i v oblasti poskytování softwarových aplikací, a to včetně ERP systémů,“ říká Pavel Vaněk, obchodní ředitel a člen představenstva WEBCOM.

Mýty o nevýhodách cloudu byly postupně překonány
V posledních letech si firmy cloudové techologie již osahaly. Pokud si dobře nastaví tzv. SLA (Service Level Agreement), dosáhnou efektivnějšího IT provozu a v konečném důsledku ušetří. Podniky zjistily, že jakmile stávající HW zastará, nemusí kupovat nový, ale mohou si ho pronajmout od poskytovatele, a to včetně systémového SW. Zůstala poslední překážka, kterou je dlouholetá obava zákazníků dát cenná data mimo svoji společnost. Zvažovalo se, jestli je opravdu nutné mít ve svém majetku SW licence, platit za ně každoroční poplatky a další náklady spojené s jejich provozem.
Zrychlující se ekonomika a měnící se podmínky na trhu akcelerovaly diskuse s klienty. Najednou zákazníci zjistili, že pokud jejich činnost je závislá např. na sezónním prodeji či projektovém řízení, nepotřebují počty SW licencí pro maximální počet uživatelů po celý rok, protože je v celé šíří využijí pouze několik měsíců v roce (např. internetové obchody). To stejné platí i o výkonnosti jimi pronajímaného HW. Model pronájmu SaaS je pro zákazníky mnohem flexibilnější. Mohou platit jen za to, co skutečně využijí. Šetří tak investice i náklady na IT a neoddiskutovatelný je pozitivní dopad do cash-flow společnosti.     

Kdy je nejlepší čas pronajmout si ERP systém jako službu?
Rozvoj poskytování SaaS částečně brzdí to, že všechny firmy historicky používají informační systémy nakoupené v minulosti. Udělaly investici, kterou logicky nechtějí zahodit. Při detailnější kalkulaci nákladů nutných pro udržování technologie v provozu, pro přechod na nové verze systémů a na placení ročních udržovací poplatků docházejí postupně ovšem k závěru, že je pro ně ekonomicky výhodnější přejít na nový model používání SW formou pronájmu. Impulsem může být situace, kdy novou verzi ERP systému není možné provozovat na stávajícím HW, nebo když se firma rozhodne expandovat a potřebuje využít nové funkcionality informačního systému.

Implementace v řádu dnů místo měsíců  
Obecně platí, že ERP systémy vyžadují určitou míru specifického nastavení pro každou společnost, zaškolení uživatelů a eventuálně migraci dat za stávajícího informačního systému. Implementace v případě SaaS je významně zkrácena a metodologie uzpůsobena malým projektům. Zákazník by měl využít standardizované funkcionality, které v případě podnikového systému splňuje požadavky na lokální legislativu, firemní procesy a vyhovuje naprosté většině společností. Pokud chce klient ohýbat systém na své unikátní procesy, implementace systému se prodraží. I v takovém případě však může využívat informační systém formou služby.

WEBCOM nabízí svým zákazníkům informační systémy formou služby
Společnost WEBCOM se rozhodla reagovat na sílící poptávku zejména u středních a menších firem a připravila alternativní model poskytování systémů ERP i CRM. Zákazník si může pronajmout systém Microsoft Dynamics NAV (dříve Navision) nebo Microsoft Dynamics CRM jako službu, která mu bude zřízena v řádu několika hodin. Nemusí se starat o HW, infrastrukturní SW a dokonce ani o licence ERP systému. Samozřejmostí je dokonalé zabezpečení dat, které je poskytovatel schopen zajistit na vyšší úrovni. Klient platí pouze za přístupy uživatelů do systému na měsíční bázi. Pro ilustraci měsíční pronájem několika uživatelského systému pro vedení účetnictví, majetku, nákupu, prodeje a skladů je srovnatelný s měsíční splátkou za leasing jediného automobilu střední třídy. Zákazník má v ceně legislativní update, helpdesk a může systém dále rozvíjet a uzpůsobovat ke svým potřebám.

„Jsem přesvědčen, že Software jako služba (SaaS) je novým trendem uvažování, jak efektivně využívat firemní IT a zvyšovat produktivitu a flexibilitu procesů ve společnosti,“ uzavírá Pavel Vaněk.