OBCHODNÍ PODMÍNKY ŠKOLÍCÍHO STŘEDISKA WEBCOM EDUCATION POINT:

 

1.    Definice pojmů

 

Provozovatel – Webcom Education Point (dále jen WEP), vzdělávací středisko na adrese Tišnovská 137 Brno provozované společností WEBCOM, a. s.

Klient / objednatel – firma či fyzická osoba využívající služby WEP

Webové stránky střediska – www.webcom.cz/wep

 

2.    Provozovatel WEP

 

Provozovatelem WEP je:

WEBCOM a. s.

IČO 25820826

BANKOVNÍ SPOJENÍ

U PLYNÁRNY 1002/97

DIČ CZ25820826

KOMERČNÍ BANKA a.s.

101 00 PRAHA 10

MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE

Č. Ú. 86-5211550267/0100

ČESKÁ REPUBLIKA

ODDÍL B, VLOŽKA 16870

GE MONEY BANK, a.s.

 

 

Č. Ú. 206847442/0600

 

3.    Nabízené služby

WEP nabízí služby spojené s užíváním vzdělávacího střediska, které vyhovují podmínkám operačního programu Podnikání a inovace - Školicí střediska. Nabízíme klientům možnost využití školicích prostor WEP a dále se mohou přihlásit na některý z kurzů WEP inzerovaných na webových stránkách střediska. K realizaci kurzů nabízíme zajištění cateringu, který si klient objednává dle aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách střediska.

V prostorách WEP je pro klienty k dispozici zdarma WI-FI připojení.

Při využití některé ze školicích místností v rozložení s počítači, je v ceně již zahrnuta PC technika, kterou zajišťuje WEP.

 

4.    Objednávka služeb

 

Služby WEP se závazně objednávají pomocí objednávkového formuláře uvedeného na webových stránkách střediska a nebo pomocí písemné objednávky zaslané e-mailem a potvrzené provozovatelem. Pro upřesnění objednávky doporučujeme využít telefon či email uvedený v kontaktech na webových stránkách střediska – závazná objednávka se však vždy realizuje pomocí výše uvedených dokumentů.

Ceny služeb vycházejí z aktuálního ceníku uvedeného na webových stránkách střediska.

 

5.    Platební podmínky

 

Všechny platby za služby poskytované WEP jsou realizovány fakturou, kterou vystaví provozovatel WEP (Webcom, a.s.) po realizaci akce a klientovou povinností je tuto fakturu uhradit dle její splatnosti. Úhrada se provádí bankovním převodem na účet provozovatele WEP.

6.    Storno podmínky – pronájem školících prostor


Dojde-li ke zrušení objednávky v době dříve než do 60 dnů (včetně) před datem konání uvedeným v písemné objednávce, nehradí klient žádné penále

Dojde-li ke zrušení objednávky v době dříve než do 30 dnů (včetně) před datem konání uvedeným v písemné objednávce, činí stornovací poplatek částku ve výši 20% z celkové ceny.

Dojde-li ke zrušení objednávky v době od 14 do 30 dnů (včetně) před datem konání uvedeným v písemné objednávce, činí stornovací poplatek částku ve výši 60% z celkové ceny.

Dojde-li ke zrušení objednávky v době kratší než 13 dnů (včetně) před datem konání uvedeným v písemné objednávce, činí stornovací poplatek částku ve výši 90% z celkové ceny.

Přesuny termínů jsou možné po vzájemné dohodě, nejpozději však 10 dní před datem konání uvedeným v písemné objednávce

Storno poplatek nebude účtován v případě, že objednávka bude zrušena ze strany WEP. WEP si vyhrazuje právo zrušit objednávku ze závažných technických důvodů. Veškeré uhrazené zálohy a platby budou navráceny na účet objednatele.

Zrušení objednávky lze provést ze strany objednatele i WEP pouze písemně. Za den zrušení objednávky se považuje den, kdy bude oznámení o zrušení doručeno WEP, resp. objednateli.

7.    Storno podmínky –  pro klienty přihlášené na otevřený kurz organizovaný firmou Webcom


Dojde-li ke zrušení objednávky v době dříve než do 30 dnů (včetně) před datem konání kurzu, nehradí klient žádné penále.

Dojde-li ke zrušení objednávky v době od 14 do 30 dnů (včetně) před datem konání kurzu, činí stornovací poplatek částku ve výši 60% z celkové ceny.

Dojde-li ke zrušení objednávky v době kratší než 13 dnů (včetně před datem konání kurzu, činí stornovací poplatek částku ve výši 90% z celkové ceny.

Storno poplatek nebude účtován v případě, že kurz bude zrušen ze strany WEP. WEP si vyhrazuje právo zrušit kurz ze závažných technických důvodů či v případě nenaplnění kurzu. Veškeré uhrazené zálohy a platby budou navráceny na účet objednatele.

Zrušení objednávky lze provést ze strany objednatele i WEP pouze písemně. Za den zrušení objednávky se považuje den, kdy bude oznámení o zrušení doručeno WEP, resp. objednateli.

Výměna účastníka kurzu za jiného je možná, nejpozději však 2 dny před konáním kurzu a klient je tuto okolnost povinen ohlásit písemnou formou (email, dopis).